İmmib’ in 16 yıldır düzenlediği ve türkiye’nin en prestijli endüstriyel ürün tasarımı yarışmasında kazananlara verilmek üzere, “tasarım”ın “t” harfinden esinlenerek tasarlandı.

IMMIB ‘s held for 16 years and to be given to the winners of the turkey’s most prestigious industrial design competitions, “design”, “t” is inspired by the letter.

Diğer Projelerimiz
Other Projects